Przejdź do zawartości

E-INSTYTUCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wielkość przedsiębiorstwa: Do 50 pracowników

OTWIERAMY DRZWI DO CYFROWEGO URZĘDU
Wdrażamy systemy teleinformatyczne w administracji samorządowej z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa i dostępności cyfrowej.

Szanowni Państwo,

firma e-Instytucja.pl Sp. z o.o. realizuje zadania związane z kompleksową obsługą informatyczną jednostek sektora finansów publicznych. Wykorzystując nowoczesne technologie oraz doświadczenie, dostarczamy usługi, które pomagają naszym klientom wykonywać obowiązki ustawowe i osiągać wyznaczone cele. Również w tej wyjątkowej sytuacji, która panuje obecnie w kraju i na świecie, pomoc w funkcjonowaniu Urzędu poprzez umożliwienie skutecznej, w pełni elektronicznej komunikacji między urzędem a interesantem bez konieczności odwiedzania urzędu.
Dzięki naszej usłudze każda jednostka samorządu terytorialnego zapewni prostą i bezpieczną obsługę wszelkich spraw urzędowych oraz wymianę korespondencji elektronicznej.

Nasze rozwiązania

Portal Komunikacji Online umożliwia obywatelom bezpieczny dostęp
z wykorzystaniem internetu do danych gminnych dotyczących podatków i opłat lokalnych, przy zastosowaniu autoryzacji Profilem Zaufanym, Podpisem
Kwalifikowanym, dowodem osobistym z warstwą elektroniczną lub kontem bankowym w ramach Krajowego Węzła Tożsamości oraz aplikacją mObywatel. System umożliwia obywatelom przesyłanie pism do urzędu za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem e-formularzy oraz wnoszenie opłat skarbowych i realizowanie płatności związanych z podatkami i opłatami lokalnymi.

Aplikacja mobilna mInstytucja to aplikacja dostępna na urządzenia mobilne
z systemem Android lub iOS, która w bezpieczny sposób za pomocą logowania PINem lub biometrią pozwala uzyskać dostęp do korespondencji z urzędem, umówić wizytę w urzędzie, ustawić powiadomienia o zbliżającym się terminie wywozu odpadów komunalnych czy wziąć udział w konsultacji społecznej.

System e-Zarządzanie Dokumentacją (eZD) to centralne miejsce, koncentrujące całokształt procesów i zadań realizowanych w ramach organizacji. Gwarantuje kompletną obsługę procesu obiegu dokumentu w ramach instytucji, począwszy od przyjęcia dokumentu w kancelarii w formie tradycyjnej lub za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP), poprzez przetworzenie wewnątrz organizacji, aż do wydania decyzji, postanowienia lub zaświadczenia.
Komplet rozwiązań, które przygotowaliśmy, ma na celu usprawnienie funkcjonowania każdego urzędu. Progres osiągany przez zastosowanie naszych systemów działa dwukierunkowo. Usprawnia pracę urzędu i urzędników oraz ułatwia obywatelom załatwianie spraw urzędowych.

Oferowane produkty

Dostawca: E-INSTYTUCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

EAAAF

eKontrola Zarządcza (eKZ) ułatwia Urzędowi realizację ustawowego obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej i SZBI.

Dostawca: E-INSTYTUCJA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nr oferty:

4919C

System eZD to centralne miejsce, koncentrujące całokształt procesów i zadań realizowanych w ramach organizacji.

Przewiń do góry strony