Przejdź do zawartości

 

logo Fundusze Europejskie

 

Projekt pt. „GIEŁDA TESTOWANIA ROZWIĄZAŃ INFORMATYCZNYCH DLA SAMORZĄDÓW”

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie 2.4 Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego

 

Cele projektu

Celem projektu jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju poprzez rozwój efektywnych i przyjaznych użytkownikom e-usług publicznych oraz edukację w kierunku poprawy kompetencji cyfrowych jednostek samorządu terytorialnego. Głównym celem Giełdy Testowania Rozwiązań Informatycznych dla Samorządów jest zwiększenie tempa cyfryzacji samorządów za pomocą mikrograntów o wartości do 50 tysięcy złotych, które zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zakup licencji do wyselekcjonowanych przez JST produktów. Pozwoli to na testowanie w JST interesujących z ich perspektywy rozwiązań informatycznych oraz zachęci do korzystania z nowych technologii. Efektem realizacji celu głównego projektu będzie wzmocnienie wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych w polskich samorządach oraz przyśpieszenie cyfrowej transformacji samorządów poprzez popularyzację wiedzy o dostępnych rozwiązaniach informatycznych dla samorządów

Planowane efekty

Do najważniejszych efektów projektu należą:

 • dzielenie się wiedzą z zakresu nowych technologii dla JST;
 • monitorowanie potrzeb samorządów w zakresie rozwiązań informatycznych;
 • gromadzenie informacji o przedsiębiorstwach, posiadających w ofercie produkty informatyczne odpowiadające na potrzeby JST;
 • monitorowanie efektów wdrożeń rozwiązań informatycznych w samorządach;
 • popularyzacja rozwiązań technologicznych w samorządach i wymiana
 • wiedzy między urzędnikami; komunikację dwustronną (zarządzaną przez operatora platformy) między jednostkami samorządu terytorialnego a dostawcami rozwiązań technologicznych;
 • wzrost jakości i integracji usług produktów oferowanych przez sektor prywatny dla administracji publicznej informatycznych dla samorządów;
 • wyższa jakość realizowanych w przyszłości przez JST projektów technologicznych dzięki stworzeniu w ramach platformy dedykowanego kursu online pn. „Jak rozmawiać z firma technologiczną. Modelowa współpraca samorządu z biznesem", złożonego z min. 10 modułów tematycznych;
 • zwiększenie tempa cyfryzacji samorządów za pomocą min. 100 mikrograntów o wartości do 50 tysięcy złotych, które zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego na zakup licencji i wdrożenie wyselekcjonowanych przez JST produktów;
 • wykonanie analizy rynku rozwiązań technologicznych dla samorządów za pomocą repozytorium zweryfikowanych rozwiązań technologicznych złożonych z min. 50 produktów;
 • stworzenie repozytorium zweryfikowanych rozwiązań informatycznych złożonego z min. 50 produktów oraz analizy rynku rozwiązań informatycznych dla samorządów

Wartość projektu: 6 242 279,43 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich: 95,36%

Przewiń do góry strony