Przejdź do zawartości

Wirtualny Asystent G1ANT do zarządzania urlopami

Automatyczne zarządzanie urlopami z łatwą integracją i transparentnością.

Opis rozwiązania

Nasz system to zaawansowane narzędzie, które umożliwia pracownikom urzędu zgłaszanie konkretnego rodzaju urlopu, takiego jak urlop wypoczynkowy, urlop macierzyński, urlop zdrowotny czy urlop na szkolenie. Proces zgłaszania urlopu został zaprojektowany tak, aby był intuicyjny i bezproblemowy dla użytkowników.

W celu sprawdzenia dostępnych dni urlopowych, pracownicy mogą wykorzystać swoje adresy email. System sprawdza ich dane, uwzględniając historię urlopową, i na podstawie tego nalicza dostępne wolne dni. Daje to pracownikom jasność co do ilości dni, które mogą wykorzystać na urlop, eliminując wszelkie nieporozumienia.

Kluczowym elementem systemu jest automatyzacja przekazywania informacji do przełożonych. Gdy pracownik zgłasza urlop, system automatycznie generuje powiadomienie do odpowiedniego menedżera lub przełożonego. To ułatwia zarządzanie zasobami ludzkimi i pomaga zapewnić ciągłość pracy.

Kolejnym ważnym aspektem jest powiadamianie innych pracowników o nieobecności danej osoby. W momencie zgłoszenia urlopu, system może automatycznie rozesłać powiadomienia do osób, które mogą być bezpośrednio dotknięte nieobecnością pracownika. Może to obejmować członków zespołu pracownika, współpracowników z innych działów, a nawet zewnętrznych partnerów i klientów. Powiadomienia te mogą zostać dostosowane do konkretnego przypadku, uwzględniając specyfikę danego urzędu i potrzeby komunikacyjne.

Nasze rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o poprawie efektywności i przejrzystości procesu urlopowego, zapewniając jednocześnie płynność pracy w biurze. Pomaga ono zminimalizować niejasności i zrozumieć, kto jest dostępny w danym momencie, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiej jakości usług.

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Zgłaszanie urlopu: Pracownicy mogą łatwo zgłosić różne rodzaje urlopów, takie jak urlop wypoczynkowy, zdrowotny, szkoleniowy, macierzyński itp.
 • Sprawdzanie dostępnych dni urlopowych: Za pomocą swojego adresu e-mail, pracownicy mogą sprawdzić, ile dni urlopu mają jeszcze do wykorzystania. System uwzględnia wcześniejsze dni urlopowe i na tej podstawie nalicza dostępne dni.
 • Automatyczne powiadamianie przełożonych: Gdy pracownik zgłasza urlop, system automatycznie generuje powiadomienie e-mail i wysyła je do odpowiedniego menedżera lub przełożonego.
 • Powiadamianie innych pracowników o nieobecności: System automatycznie wysyła powiadomienia do odpowiednich osób, które mogą być bezpośrednio dotknięte nieobecnością pracownika.
 • Zintegrowany kalendarz: Dzięki kalendarzowi urlopowemu wszyscy pracownicy mają łatwy dostęp do informacji, kto jest aktualnie na urlopie, kto będzie nieobecny w przyszłości i ile dni urlopu zostało.
 • Raporty i statystyki: System generuje szczegółowe raporty i statystyki dotyczące wykorzystania urlopów przez pracowników, które mogą być wykorzystane do analizy i planowania.
 • Kompatybilność z innymi systemami: Nasze rozwiązanie jest kompatybilne z innymi popularnymi systemami zarządzania zasobami ludzkimi, co ułatwia integrację i implementację.
 • Bezpieczeństwo i prywatność: System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych, a wszystkie informacje są przechowywane i przetwarzane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 • Wsparcie i aktualizacje: Oferujemy pełne wsparcie techniczne i regularne aktualizacje oprogramowania, aby zapewnić, że nasze rozwiązanie jest zawsze na bieżąco z najnowszymi trendami i potrzebami użytkowników.

Korzyści

 • Usprawnienie procesów: Automatyzacja procesu urlopowego poprzez nasze narzędzie pozwala na łatwiejsze zarządzanie urlopami, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów, a tym samym zwiększa efektywność całego samorządu.
 • Transparentność i sprawiedliwość: Dzięki cyfrowemu zarządzaniu urlopami, wszyscy pracownicy mają równy dostęp do informacji o swoim saldzie urlopowym. To zwiększa przejrzystość i sprawiedliwość w procesie udzielania urlopów.
 • Lepsze planowanie: Dostęp do danych o planowanych urlopach ułatwia planowanie i koordynację pracy, co jest szczególnie ważne w instytucjach publicznych, które muszą zapewniać ciągłość usług.
 • Zgodność z przepisami: System pomaga samorządom przestrzegać przepisów dotyczących urlopów, gromadząc i przechowując wszystkie niezbędne dane do ewentualnych kontroli czy audytów.
 • Poprawa komunikacji wewnętrznej: Automatyczne powiadomienia o nieobecnościach zapewniają płynną komunikację i koordynację w zespołach, co jest kluczowe do utrzymania wysokiej jakości usług publicznych.
 • Zadowolenie pracowników: Prosty i intuicyjny system zarządzania urlopami może przyczynić się do zadowolenia pracowników, co z kolei może poprawić ich zaangażowanie i wydajność pracy.
 • Wsparcie dla strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi: Dostęp do precyzyjnych danych i statystyk na temat wykorzystania urlopów umożliwia lepsze planowanie i podejmowanie decyzji dotyczących zasobów ludzkich w samorządzie.
Przewiń do góry strony