Przejdź do zawartości

PlanZP - Planowanie Zamówień Publicznych

PlanZP planowanie i rozliczanie zamówień publicznych, kontrola dzielenia zamówień do 130 tys. zł oraz progów UE.

Opis rozwiązania

1. Sporządzanie jednostkowych planów zamówień dla dowolnej liczby komórek organizacyjnych (zespoły, działy).
2. Generowanie planu zbiorczego na podstawie planów jednostkowych w podziale na dostawy, usługi i roboty budowlane.
3. Planowanie w złotych i euro z automatycznym przeliczaniem wg średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
4. Indywidualny słownik kategorii połączony z kodami CPV, służący sumowaniu tożsamych zamówień z uwzględnieniem wyłączenia zamówień nieplanowanych.
5. Sumowanie zamówień tożsamych dla robót budowlanych wg kategorii lub obiektu w rozumieniu Prawa Budowlanego.
6. Sygnalizacja przekroczenia progu określonego w art. 4 pkt 8) ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7. Automatyczne uwalnianie niewykorzystanych środków w planie.
8. Obsługa zmian w planie zamówień (zwiększanie/zmniejszanie wartości, dodawanie nowej lub zmiana istniejącej pozycji planu, wykreślanie z planu).
9. Generowanie wydruku wniosku o zmianę w planie na podstawie zmienionych danych.
10. Generowanie raportu historii zmian w planie.
11. Generowanie wniosków o wszczęcie postępowania na podstawie pozycji planu.
12. Możliwość zróżnicowania formularza wniosku w zależności od tego, czy zamówienie podlega ustawie, typu wniosku (zwykły/uzupełniający), progów regulaminowych.
13. Możliwość udzielania zamówień uzupełniających, dodatkowych oraz z zastosowaniem art. 6a.
14. Możliwość tworzenia dokumentów wymaganych do przeprowadzania postępowania (SWZ, protokół powołania komisji).
15. Ewidencja sposobu publikacji zamówienia wraz z informacją o osobie odpowiedzialnej za publikacje.
16. Prowadzenie rejestru udzielonych zamówień.
17. Ewidencja dokumentów realizacji (faktur, umów).
18. Możliwość załączania dowolnych plików – załączników.
19. Możliwość przydzielania użytkownikom zadań związanych z dokumentem

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • Sumowanie tożsamych zamówień
 • Dostęp przez przeglądarkę internetową
 • Dostęp do dokumentów źródłowych (skanów)
 • Generator dokumentów oraz druków pomocniczych
 • Agregacja planów
 • Generator wniosków i umów standardowych

Korzyści

 • Pełen nadzór nad procesem udzielania zamówień
 • kontrola przekroczenia progów
 • Elektronizacja procesu planowania i rozliczania zamówień publicznych
 • Automatyczne sumowanie i wskazywanie na bieżąco wartości tożsamych zamówień w ramach wielu komórek organizacyjnych
 • Nieograniczona liczba komórek oraz użytkowników
 • Dostęp do informacji online
 • Zniwelowanie ryzyka zarzutu podziału zamówienia
Przewiń do góry strony