Przejdź do zawartości

AMAGE24 Inspekcje

Rozwiązania do planowania prac kontrolnych, wykonywania za pomocą urządzeń mobilnych i realizacji obchodów technicznych.

Opis rozwiązania

Zakres inspekcji technicznych:

Rozwiązanie pozwala na zarządzanie pracami kontrolnymi dotyczącymi urządzeń, obiektów i maszyn będących w odpowiedzialności samorządu wraz z pełnym elektronicznym obiegiem informacji podczas planowania, wykonywania i generowania raportów końcowych.

System składa się z aplikacji zarządzającej oraz aplikacji dedykowanej urządzeniom mobilnym, która wspiera wykonywanie prac kontrolnych na miejscu położenia urządzeń. Koordynator obszaru ma możliwość określenia szablonów prac kontrolnych – zgodnie z normami, wytycznymi lub instrukcjami DTR. Szablon składa się z danych konfiguracyjnych, zestawu pytań, zestawu pomiarów do wykonania oraz zadań (skanowanie identyfikatora, wykonanie zdjęcia, pobranie konfiguracji urządzenia).

Za pomocą takich zadań definiowane są czynności niezbędne do wykonania. Elementem dodatkowym jest możliwość określenia wymaganych materiałów magazynowych do wykonania danej czynności. Pozwala to na zaplanowanie niezbędnych stanów materiałowych w trakcie wykonywania tych działań. System wspiera również definicję wymaganych uprawnień/dopuszczeń dla pracowników niezbędnych do pozwolenia na wykonanie danej inspekcji.

Następnym krokiem jest zaplanowanie lub utworzenie reguł tworzenia prac kontrolnych. Pozwala to na ręczne sterowanie procesem ale też określanie reguł, które będą automatyzowały prace kontrolne np. okresowo co 6 miesięcy lub na podstawie danych parametrów np. co 200 motogodzin (dane wprowadzane ręcznie lub pobieranie z urządzeń).

Wykonanie prac kontrolnych realizowane jest z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. Urządzenia pracują w trybie online lub offline (bez dostępu do sieci synchronizując pracę w punktach synchronizacji). Użytkownik za pomocą kodów 2D/identyfikatorów RFID może w szybki sposób zidentyfikować urządzenie/pracę kontrolną do wykonania. Aplikacja prowadzi użytkownika przez czynności. Pomiary wspierane są dodatkowymi informacjami sugerującymi poprawność wyników.

Zadania typu skan RFID pozwalają dodatkowo zabezpieczyć wykonanie prac np. montując identyfikator wewnątrz urządzenia. Wymusi to otwarcie pokryw i wykonanie prac. System wspiera podpisy elektroniczne po zakończeniu wykonania oraz proces akceptacji wykonania prac kontrolnych.

Elastyczny mechanizm raportowania aktualnego postępu zleceń pracy grupujących prace kontrolne oraz raportowania pozwala na generację raportów gotowych do wydruku.

Zakres obchodów technicznych:

Rozwiązanie pozwala na planowanie i nadzorowanie wykonywania obchodów technicznych w ramach odpowiedzialności samorządu.

Koordynatorzy definiują listę urządzeń i punktów (lokalizacji) na trasie obchodu. Tworzą listę kontrolną obchodu, która składa się z: pytań („Czy urządzenie pracuje poprawnie ? Status kotła ?), pomiarów („Odczytaj temperaturę w przewodzie X”) oraz zadań („Zeskanuj kod RFID w punkcie kontrolnym A”). Każdy z tych elementów posiada dodatkowe cechy i funkcje.

Do skanowania wykorzystywane są tabliczki montowane na trasie obchodu wyposażone w kody 2D lub identyfikatory RFID. Po zbudowaniu listy kontrolnej określany jest harmonogram wykonania obchodu (np. co 6 godzin) wraz z określeniem parametrów akceptacji (+/- ile godzin dajemy marginesu na wykonanie). Po uruchomieniu takiego szablonu użytkownicy za pomocą urządzeń mobilnych mogą wykonać dany obchód.

Aplikacja mobilna pomaga w wykonaniu odznaczając punkty już odwiedzone, wskazując potencjalne błędy pomiarów. Po wykonaniu obchodu wszystkie dane wracają do centralnego systemu. Aplikacje mobilne pracują w trybie online (przesyłamy cały czas dane do serwera) jak i offline (przesyłamy po zakończeniu prac po odłożeniu na stację dokującą). Koordynatorzy otrzymują po wykonaniu obchodu informacje dotyczące wykonanych czynności, można agregować dane z kolejnych obchodów (wykresy, raporty), wykrywać błędy wykonania (błędne odpowiedzi, przekroczone pomiary) oraz generować raporty realizacji obchodów przez pracowników (terminowość wykonania obchodu, obecność w punktach kontrolnych).

System za pomocą automatów generuje informacje w formie email, notyfikacji w aplikacji dotyczące kluczowych parametrów (raporty, alerty przekroczeń).

Parametry produktu

 • Integracja z innym oprogramowaniem (API) Tak 

 • Kopia bezpieczeństwa danych Tak 

 • Możliwość rozbudowy według potrzeb Tak 

 • Możliwość zarządzania dostępem i przypisywania ról Tak 

 • Obsługa klienta w j. polskim Tak 

 • Oprogramowanie wymaga dodatkowego sprzętu po stronie samorządu Nie 

 • Zgodność z normą ISO 27001 Nie 

Funkcjonalności

 • dla koordynatora – kontrola nad planowanymi i wykonywanymi pracami dla koordynatora – weryfikacja wykonanych prac
 • dla koordynatora i wykonawcy – pełny elektroniczny obieg informacji i działań dla koordynatora – ujednolicenie metodyki prowadzenia prac kontrolnych
 • dla koordynatora – pewność wykonania poprawnego prac (zdjęcia przed/po wykonaniu, odczytana konfiguracja, odczytany identyfikator)
 • dla koordynatora – historia wykonywanych prac połączona z kontraktami/zleceniami jak i historia dla poszczególnych urządzeń
 • dla koordynatora – automatyzacja planowania prac (czasowa, parametryczna)
 • dla koordynatora – automatyzacja generacji raportów z podpisami elektronicznymi dla wykonawcy – spójna checklista dla urządzeń, wsparcie w wykonywaniu inspekcji i podpowiedzi/weryfikacja pomiarów w trakcie ich raportowania
 • dla wykonawcy – powiązanie z wyposażeniem (numery seryjne, terminy kalibracji) za pomocą skanowania kodu wyposażenia (mierniki, urządzenia pomiarowe)
 • dla wykonawcy – pełny elektroniczny obieg informacji, praca w miejscach bez dostępu do sieci
 • dla wykonawcy – brak konieczności przepisywania wyników w biurze/po powrocie z badań
 • dla wykonawcy – małe i poręczne urządzenia z czytelnym i prostym interfejsem

Korzyści

 • ograniczenie kosztów przeglądów/prac kontrolnych poprzez inteligentne ustalanie terminów prac na podstawie harmonogramów, terminów wykonanych prac oraz danych eksploatacyjnych urządzeń (np. motogodziny)
 • redukcja kosztu zarządzania wykonywaniem prac kontrolnych i kontrola harmonogramów koszt uszkodzenia urządzeń/zakwestionowanie gwarancji dla urządzeń bez przestrzegania harmonogramu prac kontrolnych
 • redukcja kosztu napraw urządzeń ze względu na brak okresowej kontroli i napraw na podstawie czynności kontrolnych
 • redukcja kosztu przestoju w pracy zakładu wynikający z nieprawidłowej obsługi zdarzeń serwisowych (pominięcie, brak reakcji, za późna reakcja)
 • redukcja kosztów przeciągających się prac serwisowych lub koszty przestojów związanych z zaniedbaniem reakcji na wszystkie raportowane zdarzenia serwisowe
 • spełnienie wymagań formalnych i prawnych dotyczących kontroli i przeglądów okresowych dla majątku samorządu i jego spółek
Przewiń do góry strony